İlaç ve Aşı Çalışmaları

Üniversitemiz bünyesinde  COVID-19 ile ilgili mücadele kapsamında “Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü” kuruldu.  Koordinatörlük tarafından nisan ayı içerisinde sunulan Rekombinant aşı geliştirme projesi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından kabul edildi ve 1 milyon liralık bütçeyle destek almaya hak kazandı. Atatürk Üniversitesi, TÜSEB tarafından aşı çalışmaları için Türkiye’de desteklenen 5 üniversiteden biri oldu. Aşı koordinatörlüğümüz bünyesinde oluşturulan kurulda Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastalıklarının yanı sıra Eczacılık ve Veteriner Hekimliği Fakültesinden ilgili öğretim üyeleri, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji, Gen Mühendisliği öğretim üyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili daire başkanlıklarından iki başkan kurulda görev aldılar.

Yapılan çalışmalara kapsamında;

1. Aşı ile ilgili yapılan çalışmalar;

a. Tıbbi Mikrobiyolojide A.D’da aşı üretilmesi planlanan suşların üretilmesine  ve  biriktirilmeye başlandı

b. Anti-idiotip antikor yöntemi modifiye edilerek aşı üretim çalışmalarına ve ön çalışma için hayvan deneylerine başlandı.

2. Tedavi ile ilgili yapılan çalışmalar;

a. Antiviral ilaç geliştirilmesi için BAP projesi verildi

b. Kök hücre tedavisi için proje hazırlanmasına karar verildi.

c. İmmun plazma eldesi ve tedavisi için hazırlıklar tamamlandı ve tedaviye başlandı.

d. BSL 3 güvenlik düzeyli laboratuvar kurulumu için güdümlü proje hazırlanmasına karar verildi.

3. Tanı kitleri ile ilgili yapılan çalışmaları kapsamında;

a. İngiltere NEWTON-fonuna COVİD-19 hızlı tanı antigen tanı kiti için proje verildi.

b. TÜBİTAK 1001 COVID-19 özel çağrı için Anti-Cov HRSM cihazı ile Hızlı COVID-19 antikor tanısına yönelik proteomikslere yönelik TUBİTAK’a proje verildi.

3.Epidemiyolojik veriler ile ilgili yapılan çalışmaları kapsamında;

a. Erzurum ilinde görev yapan sağlık çalışanları için COVİD-19 hızlı antikor test taraması için çalışma planlandı ve etik kurul başvurusu yapıldı.

b. Erzurum COVİD-19 antikor kimliğini çıkarmak için yapılacak çalışma için etik kurul başvurusu yapıldı.

c. COVİD-19 enfeksiyonlarında klinik seyre antikor göre titrasyonlarının takibi ve IgM ve IgG antikorlarının izlemlerinin yapılması planlandı.

Tıbbi Cihaz AR-GE Çalışması

Ø  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültemizde çalışan öğretim üyelerimiz Ata-Teknokent ve T.C Sağlık bakanlığı ile ortaklaşa Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir.

Ø  TÜBİTAK onaylı 1005 projesi: Covid 19 hastalarının tedavisinde kullanılan ‘’Covid 19 hastalarında göğüs duvarı titreşimi yapan ve bu sayede sekresyonların uzaklaştırılmasını sağlayan solunum yeleği ve cihazı: Ar-Ge Çalışması’’projesinde KARGETAM (Atatürk Üniversitesi Klinik Araştırma Geliştirme ve Tasarım Uygulama ve Araştırma merkezi bu merkezimiz Atatürk Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi öğretim üyeleri önderliğinde çalışmakta olup bünyesinde bütün fakültelerden öğretim üyesi ve Ata Teknokent, DAYTAM (Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi), Nano Bilim ve Nano Mühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi gibi üniversitemiz bünyesinde hizmet eden paydaşları vardır) müdürü Prof. Dr. Zekai Halıcı, müdür yardımcısı Doç. Dr. Mine Çelik (proje danışmanı) çalışmaktadır.  

Ø  KUDAKA(Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı)Covid 19 çağrısına ilişkili 8 proje yapılmış olup bu projeler aşağıdadır. Bu projeler Ata Teknokent, KARGETAM(Klinik Araştırma Uygulama ve Tasarım Uygulama Ve Araştırma Merkezi) , Sağlık Uygulama Araştırma Merkez müdürlüğü, Organ Nakli Eğitim ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ve Tıp Fakültesi Dekanlığı işbirliği ile hazırlanmıştır.

1.      ‘Covid 19 Enfeksiyonu önleme kapsamında ortam sterilizasyonu yapan ve uzaktan kumanda edilebilen Low Pressure Amalgam UV kullanan robot. Ar-ge çalışması’ Bu proje de KARGETAM ve AtaTeknokent birlikte çalışmaktadır. Ata Teknokent Genel Müdürü Doç.Dr. Ersin Karaman ile Doç. Dr. Mine Çelik ve mühendis- doktor ekibiyle çalışılmaktadır.

2.      ‘Covid-19 Şüpheli Veya Pozitif Olan Yenidoğan Bebeklerde Ortam Sterilizasyonu Desteğiyle Entübasyonsuz Hasta Yönetimi’ Bu projede hastanemiz Yenidoğan Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kadir Şerafettin Tekgündüz ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kara ve ekibi çalışmaktadır.

3.      ‘COVID-19 pandemisi döneminde Ülkemiz’de yaşanan kan ve kan ürünleri sorunu nedeniyle kan nakli ihtiyacı olacak cerrahilerde ototransfüzyon sistemi kullanımı’ Bu projede Organ nakli Eğitim ve Uygulama merkezi müdürü Prof.Dr. Gürkan Öztürk ,Dr. Öğretim Üyesi Nurhak Sungur ve Doç.Dr. Mine Çelik ve ekibi birlikte çalışmaktadır.

4.      ‘Covid 19 Nedeniyle Entübasyon Yapılan Hastaların Transferi Sırasında Kullanılan Disposable Mekanik Ventilatör Tasarımı: Ar-Ge Çalışması’ Bu proje KARGETAM, DAYTAM , ATA TEKNOKENT, ERZURUM Meslek yüksekokulu  ve  Tıp fakültesi işbirliği ile yürütülmektedir. Doç. Dr. Mine Çelik,  A. Ü Makine mühendisliği Dr. Öğretim Görevlisi Halim Kovacı, A.Ü.  Erzurum Meslek Yüksek okulu Öğretim görevlisi Soner Gök ve ekibi Çalışmaktadır.

5.      ‘Operasyona Alınacak Covid-19 Şüpheli/Pozitif Hastalardan Bulaşın Engellenmesi için Negatif Basınçlı COVID-19 Ameliyathanesi’ Bu projede Doç.Dr. Zülküf Kaya ve Dr. Öğretim üyesi Erkan Cem Çelik çalışmaktadır.

6.      ‘Covid 19 nedeniyle solunum yetmezliği olan hastalarda uygulanan noninvaziv mekanik ventilasyon işleminde hasta uyumunu ve tedavi etkinliğini artırmak için maske tasarımı: Ar-Ge Çalışması’Bu projede KARGETAM, ATA TEKNOKENT, DAYTAM ve tıp fakültesi ortaklaşa çalışmaktadır. Bu projede ATA TEKNOKENT müdürü Doç.Dr. Ersin Karaman Dr. Öğretim Üyesi Dr. Murat Yayık (Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon), A.Ü. Metalurji ve malzeme mühendisliği / Malzeme Anabilim Dalı araştırma görevlisi Taha Çağrı Şenocak, ATA TEKNOKENT Mühendislerinden Halil İbrahim Yurtgülüve ekibi çalışmaktadır.

7.      ‘Covid 19 olası veya kesin olan hastalarda hemodiyaliz yönetimi’ Bu projede Prof.Dr. Orhan Ateş, Doç. Dr. Aslı Sis Çelik ve Dr. Öğretim Görevlisi Can Sevinç görev almaktadır.

‘Taşınabilir ultrasonografi cihazının etkin kullanımı ile hastane içinde Covid 19 enfeksiyonunun yayılımının azaltılması’Bu projede Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından başvuru yapılmış olup bu projeden temin edilen usg cihazları ile Covid 19 hastalarının radyolojik takibinde uzmanlık öğrencilerinin eğitim alması planlanmıştır.