1.     ‘What we learned from COVID-19 sofar ? notes from under ground.’  Metin Akgün (Turkısh thorasic Journal  Kabul) Çok merkezli

2.     ‘Türk Toraks Derneği Covid Veri Tabanlı Projesi’ Çok
Merkezli ÇalışmayaAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezimiz dahil edilmiştir.

3.     ‘Pandemide Bilimsel Yayınlara Erişim ve
Derneklerin Adaptasyonu’ adlı kitapta Prof.Dr. Metin Akgün kitap editörü olarak
görev almıştır.

4.     KARGETAM (Klinik Araştırma Geliştirme ve
Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi) tarafından ‘Covid 19 ARDS, ALI modellemesi üzerinde inhaler ozon uygulamasının
etkileri: Deneysel çalışma’
adında bir çalışma yapmaktadır.