Salgın Sonrası Uzaktan Öğretim

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel salgın” olarak ilan edilen virüs, Türkiye’de Mart 2020 tarihinden itibaren sosyal ve kültürel yaşam başta olmak üzere birçok alanda önemli dönüşümlere yol açmıştır. Küresel salgın ile mücadele kapsamında dönüşüm yaşanan başlıca alanlardan bir tanesi de Yükseköğretim olmuştur.

Yükseköğretim Kurumu’nun 03 Mayıs 2020 tarihli değerlendirme raporunda da belirtildiği gibi Türkiye’de devlet üniversiteleri başta olmak üzere uzaktan öğretim sürecine geçiş oldukça hızlı olmuş, 2019-2020 Bahar dönemi derslerinin %90’ı uzaktan öğretim yöntemleri ile işlenmeye devam etmiştir. Salgın döneminin ortaya çıkardığı kriz ortamı, birçok üniversite tarafından dijitalleşme çalışmaları için hızlandırıcı bir faktör işlevi görürken birçok üniversite için daha önce başlatılan dijital dönüşüm çalışmalarının meyvelerinin toplanacağı bir dönem haline gelmiştir.

Atatürk Üniversitesi 2019 yılında başlatmış olduğu dijital dönüşüm çalışmaları, açıköğretim ve uzaktan öğretim alanlarındaki tecrübeleri ile salgın döneminde eğitim sürecine devam eden ilk üniversitelerden birisi olmuş, mevcut uzaktan erişim alt yapısını tüm Türkiye’deki üniversite öğrencilerine açık hale getirmiş ve kaynaklarını Türkiye’de sayısı 8 milyona yaklaşan yüksek öğretim öğrencileri ile paylaşmıştır.

Atatürk Üniversitesi salgın döneminde hız kazanan uzaktan öğretim uygulamalarını, salgın sonrası dönemde de aktif şekilde sürdürmek için çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Bu kapsamda salgın sonrası dönemde Atademix üzerinden verilecek eğitim ve derslerin sayısının artırılması planlanmakta, tüm fakülte ve meslek yüksekokullarında uzaktan öğretim yöntemi ile işlenecek seçmeli derslerin müfredata eklenmesi hedeflenmektedir. Öğretim elemanlarını uzaktan öğretim süreçlerine hazırlamış olan Atatürk Üniversitesi, gerçekleştireceği dönüşüm ile açık ders malzemelerini teşvik edecek platformları hazırlamayı ve öğrenci başarı puanlamalarına LMS kullanımı ile online etkinliklerin %15 oranında etki etmesini sağlayacaktır.