Kurum içi:

a.   Covid-19 pandemisi öncesinde faklı günlerde iki öğretim üyemiz tarafından personelimize covid-19 ile ilgili eğitim toplantıları yapıldı.

b.  Pandemi ilanından sonra görsel ve yazılı eğitim dökümanları oluşturularak ÜBYS üzerinden gönderilip tüm personele tebliğ ve tebellüğ edildi.

c.  Üniversitemiz “Kalite İletişim Direktörlüğü” ile birlikte personelimizin korunma ve eğitimine katkı sunacak görsel afiş ve broşürler hazırlanarak ilgili yerlere asıldı.

d.  Şikayeti veya teması olan personelimizin direkt müracaat edip bilgi alabileceği ve takibinin yapılabileceği işyeri hekimlerimizin görev aldığı “Personel Covid-19 Polikiliniği” açıldı

e.  Personelimizin kaygılarını gidermek, moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla “Psikososyal Destek Birimi “ kuruldu.

f.    Belli aralıklarla yenilenen “Covid-19 rehberi” ile ilgili olarak personelimiz “Enfeksiyon Kontrol Komitesi” ve diğer ekiplerimiz tarafından sürekli bilgilendirilmektedir.

g.      Yine Covid-19 ile alakalı olarak bilgilendirme, kişisel koruyucu ekipmanın uygun şekilde kulanımı ve streslerinin giderilmesi amacıyla psikiyatri anabilim dalı öğretim üyeleri, iş yeri hekimleri ve enfeksiyon kontrol komitesi tarafından bizzat çalışma ortamlarında birebir eğitimler verildi.

h.      COVİD 19 birimlerinde çalışan şikayeti olmayan personelimize hızlı tanı kitiyle covid-19 antikor testi yapılmaktadır.

i.        Kov kom eğitim komisyonunda  görev alan Prof. Dr. Serhat VANÇELİK tarafından Atatürk Üniversitesi UZEM bünyesinde Covid-19 başlıklı seminer 19.03.2020 tarihinde yapıldı.

Kurum Dışı

a. COVID-19’a Türk Toraks derneği multidisipliner yaklaşım webinarModerator: Nurdan Köktürk. Radyoloji Anabilim dalından Prof.Dr. Fatih Alper katılmıştır.

b.      İntaniye Anabilim dalında Prof.Dr. Kemalettin Özden, Prof.Dr. Zülal Özkurt, Pof.Dr. Serhat Vançelik  tarafından Yerel Tv kanalında  2 kez ‘covid 19 enfeksiyonu ile ilgili bilgilendirme’ programı yapılmıştır

c.       İntaniye Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kemalettin Özden tarafından ulusal 2 kanaldacorona virüs özel yayını adlı dijital toplantılar yapılmıştır