Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Faaliyetleri

Tüm dünyada baş gösteren COVID-19 pandemisi nedeni ile Ülkemizde alınan tedbirler kapsamında ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararları doğrultusunda olmak üzere Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan öğretim yolu ile yürütülmektedir.

Pandemi dönemi uzaktan eğitim süreci ile ilgili olarak öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Portalı hizmete sunulmuştur.

Bu sayfada, Covid-19 salgını nedeniyle Üniversitemizde uygulanmakta olan Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim süreci faaliyetleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

23 Mart 2020 tarihinde lisansüstü dersler senkron olarak, 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren ise tüm önlisans, lisans ve lisansüstü derslerde asenkron eğitimin yanında senkron olarak eğitim verilmeye başlandı.

 

0
Canlı Ders Saati (18 - 24 Mayıs)
Canlı Derslere Katılan Öğrenci Oranı (18 - 25 Mayıs)
83%

 Canlı derslerin yürütüldüğü platformlar

Üniversitemizde ara sınavların, ödev, etkinlik ve online kısa süreli sınav gibi uygulamalarla gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Lisansüstü programlarda yer alan yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları ile seminer etkinlikleri ilgili yönetmelikler doğrultusunda online (çevrimiçi) olarak yapılabilmektedir.

0
Yapılan Sınav
0
Farklı Konu
0
Oturum
0
Öğretim Elemanı
0
Doküman ve Videolu Kılavuz

Üniversitemizde öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları kapsamında çeşitli platformlar üzerinden bilgilendirme ve destek hizmeti kesintisiz olarak sürdürülmekte ve öğrencilerimiz konuyla ilgili gelişmelerden anlık olarak haberdar edilmektedir.

0
SMS ve OBS Mesajlarıyla Bilgilendirilen Öğrenci
0
Doküman ve Videolu Kılavuz
0
Sosyal Medya (Yorum, Cevap, Paylaşım)
0
Destek Personeli
0
Ortalama Problem Çözme ve Teknik Destek Verme Süresi (Saat)